Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 74-500 CHOJNA ul.. Orląt 10

Numer identyfikacyjny REGON 32146063500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sdschojna@vp.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

sdschojna@vp.pl Telefon kontaktowy 914022051

Data 2021-02-15

Miejscowość Chojna

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat Powiat gryfiński Gmina Chojna (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? [ X ] TAK
 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? [ X ] TAK
 2. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [ X ] NIE
 3. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [ X ] TAK
 4. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:  Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ma siedzibę przy ulicy Orląt 10. Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w windę oraz podjazd. Pomieszczenia sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   2

Liczba aplikacji:                                              0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                         httsp://www.sdschojna.pl

ID a11y-status                                    [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                  2020-10-30

ID a11y-url                                         httsp://www.bip.sdschojna.pl

ID a11y-status                                    [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                  2020-09-24

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron:                                                    0

Liczba aplikacji:                                             0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny                                                                                             [ X ] TAK
 2. Kontakt korespondencyjny                                                                                   [ X ] TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych  [ X ] NIE
 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych      [ X ] NIE
 5. Przesyłanie faksów                                                                                               [ X ] NIE
 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)     [ X ] NIE
 7. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                         [ X ] NIE
 8. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                               [ X ] NIE
 9. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] NIE
 2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE
 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE
 2. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 
  [ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.docx (, 25.57Kb) 2021-03-29 09:04:36 4 razy
2 Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.pdf (PDF, 3.82Mb) 2021-03-24 10:52:43 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Korzeniec 24-03-2021 10:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Korzeniec 24-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Korzeniec 07-04-2021 11:03:37